title
Elektroonilise arvelduse kasutuselevõtu mõju ettevõttele ja efektiivseima e-arve operaatori valimine (JCDecaux Eesti OÜ näitel)
The impact of applying electronic invoicing on an enterprise and finding the most effective e-invoicing operator (on the example of JCDecaux Eesti OÜ)
author
Malve, Kadri
defence date
language