title
Ettevõtetes domineerivad strateegilised tegurid 2013-2014 aasta auditite põhjal
Companies strategic factors according to the audits 2013-2014
author
Ojassalu, Ragnar
defence date
language