title
Sanktsioonide kui rahvusvaheliste suhete vahendi jõud: selle edukust määravad faktorid
The Power of Sanctions as a Tool of International Relations: Factors That Define Its Success
author
Lumen, Christine
defence date
language