title
Osakapitali sissemakseta asutatud osaühingute aruandluskohustuse täitmatajätmise põhjused
Reasons of non-submitting annual report of private companiese established without a contribution of share capital.
author
Kallikorm, Anastassia
keywords
defence date
language