title
Ülevaade kommertsiaalselt mittemeditsiinilisi geeniteste pakkuvatest ettevõtetest, nende kvaliteedikriteeriumite täitmine ja hinnang
Market Research on Direct-to-Consumer Health, Wellness and Lifestyle Genetic Test Providing Companies, Their Compliance With Quality Indicators and Assessment
author
Tukia, Marilin
supervisor
Esko, Tõnu
defence date
language