title
Protsessisiini digitaliseerimise ja minimeerimise võimalused Eesti kõrgepingealajaamade andmehõivesüsteemides
Process bus digitalization and minimization options in data acquisition systems of Estonian power system transmission network substations
author
Melder, Meelis
keywords
ajasüsteemid
kohtvõrgu häiringukindlus
digitaalne protsessisiin
protsessisiini digitaliseerimine
protsessisiini minimeerimine
substation data acquizition system
substation time system
local area network redundancy
digital substation
digital process bus
process bus digitalization
process bus minimization
supervisor
defence date
language