title
Ettevõtte sotsiaalse vastutuse rakendamine (PwC Eesti ettevõtete näitel)
Implementing corporate social responsibility (based on the example of PwC firms in Estonia)
author
Kõiv, Kristel
supervisor
defence date
language