title
Fotokatalüütilise keevkihi reaktori uurimine mikrosaasteainete lagundamisel vees
Performance of photocatalytic fluidized-bed reactor in the degradation of aqueous-phase environmental micropollutants
author
Rudenko, Tatjana
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access