title
Hinna kujundamine telekommunikatsiooniteenuste pakkujate näitel
Pricing on the example of telecommunications service providers
author
Vavulski, Lauri
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus