title
Reklaam kui turunduse osa SUSHI LINE kohviku näitel
Advertising as the part of marketing by the example of cafe SUSHI LINE
Реклама как инструмент маркетинга на примере кафе SUSHI LINE
author
Ivanova, Tatjana
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network