title
Tallinna Polütehnik Nr 31 1984
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
30.11.1984
language