title
Eesti logistikaklastri sisese koostöö seos ettevõtete ekspordivõimekusega
The connection of the Estonian Logistics Cluster internal cooperation with enterprise export capacity
author
Vilja, Elina
keywords
(sotsiaalse) võrgustiku teooria
logistikaklaster
ühisturundus
(social) network theory
logistics cluster
export capacity
common marketing
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TUT network only
subunit
Äriuuringute ja -arenduskeskus
Centre for Business Research and Development