title
Avaliku sektori IT asutuse turundamine tööandjana koosloome abil
Marketing public sector IT institution as an employer via co-creation
author
Post, Marita
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus