title
Tehistingimustes ja looduslikes tingimustes elevate Euroopa naaritsate (Mustela lutreola) soolestiku mikroobikoosluste analüüs
Captive bred and wild living European mink (Mustela lutreola) gut microbial community analysis
keywords
Euroopa naarits
European mink
microbes
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal