title
Kondensaadi nivoo hoidmine ja keemiliselt puhastatud vee temperatuuri reguleerimine kõrge rõhu soojendis
Maintaining the level of condensate and temperature regulation of chemically purified water in high-pressure preheater
Поддержание уровня конденсата и регулирование температуры химически очищенной воды в подогревателе высокого давления
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
ei kuulu avalikustamisele