title
Kinnisvarahindade mõjutegurid Ühendkuningriigi näitel
Factors affecting house prices in United Kingdom
author
Miggur, Tauri
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus