title
COVID-19 pandeemia esimese laine mõju valitud Ameerika Ühendriikide börsil noteeritud finantssektori ettevõtete tulemuslikkusele
Impact of the COVID-19 pandemic first wave on the performance of selected US-listed financial companies
author
Brujeva, Karina
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus