title
Töötajate väärtustamine organisatsioonis M ja P Nurst AS näitel
Valuing employees in the workplace in the example of M ja P Nurst Ltd.
author
Suuster, Kristiina
keywords
töötajate väärtustamine
väärtused töökohal
vahendid väärtustamiseks
hinnangud väärtustele
aktsiaselts
valuing employees
values in the workplace
rating values
limited company
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network