title
RNaas L inhibiitori FeS domeeni kloneerimine ja ekspresseerimine
Cloning and expression of FeS domain of RNase L inhibitor
author
Roots, Airiin
keywords
RNaas L
FeS domeen
Fe-S klaster
RNase L
FeS domain
Fe-S cluster
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information