title
Õhuvahetuse ja temperatuuri mõju kütteenergiale ja sisekliimale KredExi toetuse abil rekonstrueeritud kortermajade näitel
Air supply and temperature impact on heating load and indoor climate in reconstructed apartment buildings that were funded by Kredex
author
Randjärv, Kairi
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network