title
Ettevõtte sotsiaalse vastutuse avalikustamise mõju finantstulemustele USA finantssektori näitel
The impact of corporate social responsibility disclosure on financial performance: evidence from the US financial industry
author
Lanin, Maksim
defence date
language