title
Funktsionaalsed nõuded prokuratuuri infosüsteemi e-Evidence moodulile
Functional Requirements for e-Evidence Module in Estonian Prosecutor's Information System
author
Ustav, Elis
keywords
funktionaalsed nõuded
kasutusmalli mudelid
prokuratuuri infosüsteem
Euroopa uurimismäärus
use case diagrams
prosecutor\s information system
European Investigation Order
supervisor
defence date
language
department / college