title
Raamatupidamise kutse-eetika järgimine töös: Eesti ja Läti näitel
Accounting Ethics Pursuance at Work: the Case of Estonia and Latvia
author
Padjus, Melissa
defence date
language