title
Kompetentsimudeli loomine Leibur AS finants- ja IT-teenistuse näitel
Developing Competency Model on an Example of Leibur AS Finance- and IT-Unit
author
Poolamets, Merle
keywords
tuumkompetents
geneeriline kompetentsisõnaraamat
kriitiliste juhtumite intervjuu
core competency
generic competency dictionary
critical incident interview
focus groups
description
Sisukokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Ligipääs lõputööle on piiratud, avalikustamise piirang 5 aastat.