title
Töökonfliktide tekkimise põhjused, võimalike põhjuste kõrvaldamise võimalused ja mõju töösuhetele hooldekodudes
Causes of workplace conflicts, options to eliminate the causes and impact of conflicts on workplace relationships in care homes
author
Jõesaar, Kerli
keywords
töövaidlused
isikutevahelised konfliktid
workplace conflicts
care home staff
relationship conflicts
defence date
language