title
Meteoroloogiliste parameetrite klimatoloogiline analüüs Kuressaare lennuväljal ja nende mõju lennutegevusele
Climatological analysis of meteorological parameters for Kuressaare aerodrome and its impact on flight operations
author
Platonova, Violetta
keywords
Kuressaare lennuväli
lennundusklimatoloogia
lennundusmeteoroloogia
ilmavaatlused
lennutegevus
Kuressaare aerodrome
aeronautical climatology
aeronautical meteorology
weather observation
flight operations
supervisor
Josepson, Tiina
defence date
language