title
Malli sobitamise põhimõttel töötav maapinna kiiruse andur
Ground Speed Sensor Based on Template Matching
author
Norden, Henri Johann
keywords
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus