title
Tööalast seotust mõjutavad tegurid finantsasutuse kliendinõustajate seas
Factors affecting work engagement among financial institutions frontline employees
author
Hausenberg, Kersti
defence date
language