title
Võimalikud tegurid, mis mõjutavad leibkonna rõivaste tarbimist Eestis 2000-2017
Factors that influence household spending on clothing in Estonia in 2000-2017
author
Velikanova, Dajana
supervisor
defence date
language