title
Äriarhetüüpidel põhinevate metamudelite ja FHIR ressursside semantilise koostalitluse hindamine
Evaluating business meta-models for semantic interoperability with FHIR resources
author
Randmaa, Rainer
supervisor
Igor Bossenko
Gunnar Piho
defence date
language