title
Tööstuse jääksoojuse kasutamise analüüs ettevõtte Akzo Nobel Baltic AS näitel
Industrial waste heat recovery analysis based on the example of Akzo Nobel Balitc AS.
author
Seeman, sander
supervisor
defence date
language