title
Inimese kappa-opiodretseptori kloneerimine ja aktiivsuse analüüs
Cloning and activity studies of human kappa-opioid receptor isoforms
author
Sikerina, Anastassia
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information