title
Jahtide projekteerimise alused
author
Larsson, Lars
Eliasson, Rolf E.
Orych, Michal
description
E-raamatu kasutamine on lubatud üksnes õppetööks Tallinna Tehnikaülikoolis
publisher
Adlard Coles Nautical (Bloomsbury Publishing Plc)
TUT Press
publishing year
identifier
ISBN 9781408187906
ISBN 9781472905550 (ePDF)
ISBN 9781408107751 (ePub)
source
Principles of Yacht Design : 4th Edition
language
rights
© Lars Larsson, Rolf E Eliasson and Michal Orych 2014
© 2014, tõlge eesti keelde Tallinna Tehnikaülikool Bloomsbury Plc lepingu alusel