title
Lähtekoodi halbade lõhnade üldistamine süsteemianalüüsi mudelitele
Generalizing Code Smells to System Analysis Models
author
Käosaar, Ege
keywords
puhtad mudelid
koodi halb lõhn
mudeli halb lõhn
clean models
code smell
model smell
supervisor
defence date
language