title
Torustiku rekonstrueerimise võimekuse parendamise analüüs ja kavandamine AS-i Tallinna Vesi näitel
Analysis and design of improving pipeline reconstruction capability on the example of AS Tallinna Vesi
author
Vaksmann, Marti
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 19.05.2027
department / college