title
Patsiendi teekondadel põhinev rinnavähi diagnoosi ooteaegade hindamine Eestis - kirjeldav registripõhine uurimus
Evaluation of Breast Cancer Diagnosis Waiting Times Based on Patient Pathways in Estonia - Descriptive Registry-Based Study
author
Kuslapuu, Maarja
supervisor
defence date
language