title
Vask- ja tsinkioonide mõju amüloidi eellasvalgu ekspressioonile
The Effect of Copper and Zinc Ions on Expression of Amyloid Precursor Protein
author
Kõivupuu, Kaarel
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information