title
Segatoitlaste hoiakud piimatoodete taimsetesse alternatiividesse
Omnivores attitudes towards plant-based dairy alternatives
author
Kallasmaa, Karl-Thomas
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus