title
Turvalise paindlikkuse põhimõtte tagamise õiguslik problemaatika TLS § 47 lõike 2 rakendamisel
The legal problem of ensuring the principle of flexicurity in subsection ECA § 47(2)
keywords
tööajasisene puhkeaeg
aegumine
break during working day
limitation period
defence date
language