title
Tallinna Polütehnik Nr 14 1980
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
11.04.1980
language