title
Eesti keeles suhtlev sotsiaalse käitumisega robot
Estonian Speaking Robot with Social Competence
author
Nurmsaar, Martin
defence date
language