title
Ettevõtlusõppe mõju hindamine metakognitsiooni arendamisel Eesti ülikoolide üliõpilastel
Assessing the effect of entrepreneurship education on metacognition among students of Estonian universities
author
Da Costa Figueira, Juan Manuel
supervisor
defence date
language