title
Таллинский Политехник № 14 1985
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
26.04.1985
language