title
Tallinna Polütehnik Nr 9 1983
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
18.03.1983
language