title
Moetööstuses disaineri nime kaubamärgina kasutamise õiguslikud tagajärjed
Legal implications of using the designer\s name as a trademark in the fashion industry
author
Timonen, Ella Edla Elina
defence date
language