title
Biometaani tootmise ja kasutamise sotsiaal-majanduslik mõju Eestis
Socioeconomic Impacts from the Biomethane Production and Usage in Estonia
supervisor
defence date
language