title
Telemeetria operatsioonisüsteemil ROS põhinevatele isesõitvatele autodele
Telemetry on robot operating system based self-driving vehicles
author
Akandere, Osman Firat
supervisor
defence date
language