title
Customer Orientation at a Higher Educational Institution: The Perspective of Undergraduate Business Students in Estonia
Kliendiorientatsioon Eestis kõrghariduses ärialast haridust omandavate bakalaureusetudengite vaatenurgast
author
Koris, Riina
keywords
higher educational institutions
marketization of higher education
student-customer orientation
Bayesian statistics
questionnaire validation
educational experiences
student-customer orientation survey
kõrghariduse turundamine
kliendiorientatsioon tudengite seas
Bayesian-meetod
hariduskogemused
kliendiorientatsiooni uuring tudengite seas
publisher
TUT Press
TTÜ Kirjastus
supervisor
Nokelainen, Petri
Kerem, Katri
defence date
identifier
ISBN 9789949236565 (publication)
ISBN 9789949236572 (pdf)
ISSN 14064782
language