title
Õppiv organisatsioon ja organisatsioonilise õppimise arendamine kasvule suunatud ettevõttes
Learning organization and organizational learning development in growing organization
author
Aluoja, Ivi
keywords
organisatsioonilise õppimise arendamine
kasvule suunatud ettevõte
growing organization
defence date
language