title
Eesti põlevkivi töötlemine : Mäeinseneride õppematerjal
author
Jürs, Ernst
description
Täiendatud ja parandatud 2019
publisher
TTÜ Mäeinstituut
publishing year
identifier
ISBN 9789949430833 (trükis)
ISBN 9789949430840 (pdf)
DOI: 10.13140/2.1.3041.3600
language
department / college